W poprzednim artykule prezentowaliśmy reguły oznaczenie kamer produkowanych przez Hikvision, korzystających ze standardu określanego jako Turbo HD. Do rejestrowania obrazu z kamer tego typu przeznaczone są rejestratory DVR serii 72xx. 
W artykule znajdą Państwo tabelę, w której sklasyfikowane zostały reguły oznaczenia wspomnianych rejestratorów.
W tym miejscu trzeba jeszcze zaznaczyć, że zarówno kamery jak i rejestratory w znakomitej większości posiadają możliwość korzystania z różnych standardów, przez co łatwo jest budować systemy, które składają się z urządzeń pochodzących z różnych generacji.
Przykładowo: Rejestratory DVR mogą przetwarzać i rejestrować obraz uzyskany z kamer TurboHD, oprócz tego dają możliwość zarejestrowania na urządzeniu strumienia video uzyskanego z sieci, podłączonego protokołem IP. Posiadając wykonaą infrastrukturę w starszym standardzie, bez problemu możemy modyfikować ją komponentami wykonanymi w nowszej technologii. Dzięki temu modernizacja systemów jest mniej kosztowna i mozliwe jest wykonanie etapami.